Avukatlık Mesleğinin 5 Sorunu ve Çözüm Önerisi

Her ne kadar toplumda “Avukatlık rahat bir meslek, çok da iyi para kazandırıyor” algısı varsa da, bu aslında hiç doğru bir düşünce değil.

Aksine bugün en zorlu mesleklerin başında avukatlık gelmektedir.

Bunun nedenleri ise birçok unsura bağlıdır. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:

1. Hızla Artan Hukuk Fakülteleri

Avukatlık mesleğinin en önemli sorunlarından biri, öğretim üyesi ve eğitim kalitesi yetersiz birçok hukuk fakültesi açılmasıdır. Bu durumun bir an önce önüne geçilmeli, kalitesi yetersiz fakülteler kapatılmalıdır. Mevcut hukuk fakülteleri dünya standartlarına ulaşıncaya kadar da yeni fakülte açılmaması gerekmektedir.

Nitekim Dünya’nın en iyi 50 hukuk fakültesi sıralamasında hiç Türk hukuk fakültesi bulunmamaktadır.

Ayrıca fakültelerin öğrenci kontenjanları da düzeltilmeli, öğrenciler ile akademisyenlerin daha sağlıklı şekilde öğretim faaliyeti yürütmesi için gereken en uygun ortam hazırlanmalıdır.

2. Avukatlık Mesleğinin Nitelik ve İtibarının Korunmaması

Son yıllarda avukatlara yönelik baskı ve saldırılarda önemli oranda artış görülmektedir. Avukata yapılan saldırı, vatandaşın hak arama hürriyetine ve savunma hakkına yapılan saldırıdır.

Bu nedenle avukata yönelik bu baskı ve saldırıların önüne geçilmesi, vatandaşın hukuki anlamda kendini daha güvende hissetmesini de sağlamaktadır. Ayrıca avukatlar ile vatandaşları karşı karşıya getirebilecek olumsuz ve haksız açıklama ve beyanlardan da kaçınılmalıdır. Vatandaşın avukata karşı tavrını belirleyecek en önemli unsur budur.

Avukatlık mesleğinin niteliği ve itibarını korumak açısından atılması gereken adımlardan biri de avukatlık sınavıdır. Hukuk fakültesi ve hukuk fakültesi mezunu sayısı hızla artmaya devam ederken yapılması gereken bu kişilerin mesleğe kabulünün bir sınava ve bu sınavdaki başarıya bağlı olmasıdır. Aksi halde eğitimi ve bilgisi yetersiz olan tüm mezunlar avukatlık mesleğini yaparken mesleğin itibarına zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır.

Kaldı ki hakim ve savcıların sınava tabi tutulup, avukatların bu sınavdan muaf tutulması da avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyebilecek niteliktedir.

3. Avukatların Ekonomik Şartlarının Gözetilmemesi

Yargı unsurunun 3 ayağından biri avukattır. Bu anlamda avukat, yargının olmazsa olmaz unsurlarındandır.

Ancak ülkemizde avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin yüksekliği avukatları meslekten soğutmakta, işlerini yapamaz hale getirmektedir. Bunun önüne geçmek için avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranı daha uygun bir seviyeye çekilmelidir.

Yine avukatlardan alınan gelir vergisi de mesleğin ilk yıllarında teşvik anlamında alınmamalı ya da en asgari seviyeye indirilmelidir.

CMK hizmetlerinde de avukata ödenen ücret, TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücret ile eşitlenmeli, alınan KDV oranında yine iyileştirmeler yapılmalıdır. CMK hizmetlerinde avukata ödenen ücret zaten TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin çok altındayken, bunun yanında bir de KDV alınması avukatın emeğinin tamamen hiçe sayılması demektir.

CMK avukatlığı, adil yargılama ve sosyal devlet ilkesinin sağlanması açısından en önemli ZORUNLU hususlardandır. Bu nedenle CMK ücretinden alınan KDV’nin kaldırılması avukatlık mesleği açısından önemlidir.

4. Adli Yardım Bütçesi ve Ödemelerin Zamanında Yapılmaması

Adli yardıma ayrılan bütçenin düşük olması avukatların ödemelerinin 1-1.5 yıl geç yapılmasına neden olmaktadır. Vekalet ücreti için başvuruda bulunan avukatlar ayrılan bütçenin düşüklüğü nedeniyle uzun bir zaman ödeme beklemek zorunda kalmaktadır.

Bu anlamda adli yardım bütçesinin arttırılması da avukatların mesleki sorunlarından birinin çözümü hususunda son derece önemlidir.

Ayrıca kamuda çalışan avukatların en önemli sorunu da maaş ek göstergeleridir. Bu hususta da adımlar atılması son derece önemlidir.

5. Avukatların Görev Alanın Daraltılması

Son zamanlarda avukatların yapması gereken bir çok iş başka kurumlara yüklenmekte, avukatların görev alanı daraltılmaktadır.

Avrupa ülkelerindeki emsaller dikkate alınarak avukatların meslek alanı tekrar düzenlenmeli ve genişletilmelidir. Örneğin; vatandaşların avukatlık meslek kuruluşu olan barolar aracılığı ile vekaletname düzenletmesinin önü açılabilir.

Bununla birlikte avukatların görevini daha hızlı ve eksiksiz yapabilmesi için TAKBİS, MERNİS, POLNET ve SGK kayıtlarına UYAP üzerinden daha kolay ulaşabilmesinin önü açılmalıdır. Avukat kendisine verilen vekaletname ile müvekkili lehine işlemlerin tamamını kolayca yapabilmelidir.

Yine hukuk mesleğinin evrenselliği ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaş sayısı göz önünde bulundurulduğunda avukatların yurtdışındaki vatandaşlara daha kolay ve etkili hizmet vermesinin de önü açılmalıdır. Yeşil pasaport düzenlemesi bu anlamda son derece önemlidir. Avukatların uzun dönemdir beklediği bir gelişmedir.

Yağmur Güner

Av. Yağmur Güner

@yagmurguner

 • 12 angry men film

  Hukukçuların Mutlaka İzlemesi Gereken 10 Film

 • Avukatlık Mesleğini İcra Edenlerin Karşılaştığı 7 Olumsuz Durum

 • Yüksek Lisans Hakkında 7 Temel Bilgi

 • Akademik Makale Nedir, Nasıl Okunmalı?

 • Bi Küçük Eylül Meselesi

  Son Yılların En Güzel 20 Yerli Aşk Filmi

 • İlişkinizi Gözden Geçirmenize Neden Olacak 10 Erkek Tipi

 • Tatili Verimli Geçirmek İçin 11 Öneri