Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetlerinin 5 Nedeni

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün büyüyen bir hızla artmakta.

Alınan tüm önlemlere rağmen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Söz konusu olguyu önlemek için doğru tedbirler almanın yolu, önce bu sorunun nedenlerini doğru saptamaktan geçmektedir.

Bu anlamda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin nedenlerini 5 başlık altında toplamak mümkündür.

1. Kadınları Koruyucu Tedbirlerin Alınmamış Olması

Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının en önemli sebebi, mağdurların yani kadınların yeterince korunamamasıdır. Şiddet nedeniyle yetkililere ulaşan kadınlar ya evlerine geri gönderilmekte ya da yetersiz şekilde korunmaktadır.

Şiddet gören kadınların bir kısmı koruma talep ettiği halde, gerekli önlemler alınmamakta ya da geç alınmaktadır. Kadınları koruyucu evlerin sayısının azlığı da bu anlamda önemli bir eksikliktir.

Dolayısıyla önce kadını koruyacak daha sıkı tedbirlerin alınması, kadın koruma evlerinin sayısının arttırılması gerekmektedir.

2. Kanunların Yetersiz Olması

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti olaylarında bir diğer önemli neden ise kanunların yeterli ve caydırıcı olmamasıdır. Oysa ceza hukukunun en önemli amaçlarından biri caydırmak, ıslah etmek ve topluma kazandırmaktır.

Ceza alt sınırlarının düşük olması bu anlamda cezanın caydırıcı olmasını engellediği gibi ıslah etme ve topluma kazandırma işlevi de zedelenmektedir.

Özellikle takdiri indirim sebebi, canice işlenen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti suçlarında çok daha sınırlı tutulmalı, faillerin bu indirimler neticesinde cezasız kalmasının önüne geçilmelidir.

3. Ataerkil Toplum Yapısı

Kadına şiddet

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin bir diğer önemli sebebi de ataerkil toplum yapısıdır. Bu tür toplumlar kadınları erkeklerden daima geride görmekte, kısıtlamakta ve sindirmektedir.

Erkekler tarafından yapıldığında gurur verici görülen, hatta ödüllendirilen bir çok eylem kadınlar tarafından yapıldığında şiddet hatta ölüm sebebi olabilmektedir.

Özellikle töre ve namus kavramları ataerkil toplumlarda sadece kadına yüklenen, kadının varlığında aranan kavramlardır ki, kadına yönelik şiddet olaylarının büyük çoğunluğu bu sebeplere dayandırılmaktadır.

4. Ev İçinin Mahrem Olduğu Anlayışı

Kadına yönelik şiddetin diğer önemli sebebi de ev içinin mahrem olduğu anlayışı, karı koca arasına girilmemesi gerektiği düşüncesidir.

Kadınlar bugün hala bir çok yerde tekrar şiddet görme korkusu, ayıplanma, toplum tarafından duyulma, dedikodu gibi nedenlerle yaşadığı şiddeti kimseye anlatamamakta, dolayısıyla kimseden yardım isteyememektedir.

Bütün bu korkularına rağmen yardım isteyebilen kadınların önemli bir kısmı da yine karı koca arasına girilmeyeceği düşüncesiyle kocasıyla barıştırılmakta ve evine geri gönderilmektedir. Bu ise daha büyük bir şiddetin çağırılması demektir.

5. Eğitimsizlik

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplumsal bir sorundur. Böyle bir sorunu çözmenin en etkili yanı da eğitimdir.

Bireylerdeki oto kontrol mekanizmasının oluşturulması, vicdan duygusunun geliştirilmesi ve duygusal olgunluğun sağlanması bu anlamda son derece önemlidir.

Bununla birlikte bireyleri şiddete yönlendiren sosyal ve psikolojik nedenler araştırılarak bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi de yine eğitim ile mümkün olmaktadır. Zira ancak doğru eğitim ile kişilerin zihniyeti değiştirilebilmekte, dolayısıyla toplum şekillendirilebilmektedir.

Yağmur Güner

Av. Yağmur Güner

@yagmurguner

  • Feminizm Nedir? – 7 Türüyle Feminizm

  • Yüksek Lisans Hakkında 7 Temel Bilgi

  • Akademik Makale Nedir, Nasıl Okunmalı?

  • Bi Küçük Eylül Meselesi

    Son Yılların En Güzel 20 Yerli Aşk Filmi