Kendini Gerçekleştiren İnsanların 10 Özelliği

Kendini gerçekleştirme, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst basamağını oluşturan ihtiyaçtır. Maslow, kendini gerçekleştirme sürecine giren insanların ortalama insanlardan daha farklı özellikler taşıdığını ifade etmiştir.

Psikolojik açıdan sağlıklı olmanın her ne kadar tam ve kesin bir tanımı olmasa da, bunun ne olduğunu somutlaştırabilmek için Maslow, kendini gerçekleştiren insanların özelliklerine dair bazı nitelikler belirlemiştir.

Bakalım bu özellikler neler.

1. Olduğu Gibi Kabul Ederler

Kendilerini gerçekleştirmiş olan insanlar kendilerini, başkalarını, çevreyi ve doğayı olduğu gibi kabul ederler.

Bu tür insanlar iş görüşmelerinin vazgeçilmez sorularından biri olan “güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?” sorusunun cevabına en hazırlıklı kişilerdir. Çünkü kuvvetli ve zayıf yönlerinin önceden keşfetmiş, bunları benimsemiş ve bunlardan hoşnutturlar. Tabii bu hoşnutluk hiçbir zaman “kendini beğenmişlik” olarak algılanmamalıdır.

Ayrıca kendilerine olduğu kadar başkalarına olan saygıları da oldukça yüksek olup, farklı duygu ve düşüncelere daima saygı gösterirler ve bunlara açıktırlar.

2. Uyum Sağlarlar

Psikolojik sağlıkları yerinde olan kişiler, içinde bulundukları ortama kolayca adapte olup uyum sağlayabilirler. İçinde bulundukları koşulları gerçeğe uygun olarak düşünür, analiz eder ve herhangi bir önyargıları olmaksızın olayları ve durumları var oldukları şekli ile algılarlar.

Çevresel koşulları ve çevrelerinde bulunan kişileri iyi ya da kötü özellikleriyle olduğu gibi kabul ederek değişen durumlara göre uyum içinde hareket ederler.

Aynı zamanda aşırı düzeyde verilen tepkilerden olabildiğince uzak kalırlar.

3. İletişim Kurmakta Zorlanmazlar

Kendini gerçekleştirmiş kişiler kendilerine güvenlidirler. Bu güven onları çekingenlikten uzak kılar. Böyle olmaları onlar için ilişki kurmayı kolaylaştıran bir avantajdır.

Bu tür insanlar, diğer insanlara kıyasla kişiler arası etkili bir iletişim kurmada oldukça başarılıdırlar.

Aynı zamanda herkese karşı oldukça büyük bir sevgi ve sempati duyabilirler.

Bununla birlikte kurdukları bu ilişkilerin derin, içten ve sevecen olduğu söylenebilir. Her türlü yapmacıklıktan uzaktırlar.

4. Yaşamdan Zevk Alırlar

Çoğumuz içinde bulunduğumuz hayattan memnun değilizdir. Yaşadığımız hayatları sevmeyiz. Hep keşkeli hayallerimiz olur.

Keşke daha iyi bir hayatım olsaydı, keşke daha iyi koşullar altında olsaydım gibi hayaller… Ya da keşke bu hayatı yaşamasaydım gibi isyan dolu cümleler…

Böyle düşüne düşüne hayatta yaptığınız hiçbir şeyden keyif almayız.

Oysa bazı insanlar yaşamdan zevk almayı öğrenmişlerdir. Onlar sorumluluklarını ve işlerini bir “oyun” gibi düşünür ve zevkle yaparlar. Her güne güzel, dinç ve keyifle başlayabilirler. Yaşamdan gerçekten doyum almayı öğrenmiş bu insanlar, kendini gerçekleştirme yolundaki adımlarını pozitif yönde atarlar.

5. Bağımsızdırlar

Kendini gerçekleştirmiş insanlar düşünce ve davranışlarında özerktirler. Yani kimseye bağlı ya da bağımlı değillerdir.

Kendi ayakları üzerinde durmak için çalışıp çabalar ve bunu başarıya dökerler.

Çevrelerinin etkisinde kalmazlar. Çünkü kendi düşünce yapıları ve davranış şekilleri vardır. Böylelikle neyin doğru ya da neyin yanlış olduğuna kendileri karar verir ve bu yönde hareket ederler.

Temel ihtiyaçlarını giderdiklerinden dolayı, kişisel büyümelerine ve davranışlarına kendileri yön verir.

6. Farklı Düşünürler

Her ne kadar dile getirmesek de, hepimiz başkalarından farklı düşünüp onlardan farklı olmak istemişizdir. Sadece kendine özgü bir belirtiye sahip olmayı herkes ister.

İşte her konuda başkalarından bağımsız düşünüp hareket eden kendini gerçekleştirmiş bu kişiler, karşılaştıkları problemler karşısında kendilerine özgü bir çözüm yolu bulurlar. Bu çözüm yolu da genelde herkesin düşündüğü diğer şeylerden öte, alışılmışın dışında şeylerdir.

Hayal güçleri oldukça geniş olan bu kişiler, yeni fikirler üretip bu fikirleri geliştirmeden oldukça başarılı ve pratiklerdir.

7. Hayatı Dorukta Yaşarlar

Bir şeyleri dorukta yaşamak, kendini gerçekleştirmenin “kısa süreli anları” olarak kabul edilebilir. Dorukta yaşamak ile anlatılmak istenen, aslında kişinin kendini çok mutlu, çok üzgün ya da çok heyecanlı hissettiği coşku dolu olanlardır.

Bu anlar bir olayın, yaşantının, anının, duygu ya da düşüncenin derinine inerek ve derinine kadar yaşayarak hissedilen duyguları kapsar.

Kendini gerçekleştirmiş kişiler sıklıkla doruk yaşantılar geçirirler. Örnek vermek gerekirse sevdiği herhangi bir kişinin çam sakızı çoban armağanı küçük bir hediye dahi onları havalara uçurabilir.

8. Doğaldırlar

Bazı insanların planları vardır. Sürekli kendilerince bir plan düzeneği oluştururlar ve bunun üzerinden ilerlerler. Çoğu zaman bunu rezil olmamak ya da küçük düşmemek için yapsalar da, bir şeylerin sürekli olarak planını yapmak pek sağlıklı değildir.

O bana böyle söylediğinde ben de karşılık olarak şöyle söyleyeceğim. O bunu yaptığında ben de ona bunu yapacağım gibi…

Kendini gerçekleştirmiş kişilerin böyle planları ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar kendiliğinden doğal davranıp, her türlü yapmacık davranıştan uzak dururlar. Yapmacıklığa bürünme gereğini hissetmezler. Onlar oldukları ve içlerinden geldiği şekilde doğal davranırlar.

“İçi dışı bir” diye tabir ettiğimiz insanlardandır.

9. Yalnızlıktan Korkmazlar

“Kendinizi, kendinizle vakit geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin.” der Andrey Tarkovski.

Çoğu insan yalnız kalmaktan korkar. Kendini zayıf hisseder. Kendi kendine yetemeyeceğini düşündüğü için her daim birilerine ihtiyaç duyar. Tek başına hiçbir şey yapamaz hale gelirler.

Oysa kendini gerçekleştirmiş kişiler böyle değildir. Bu kişiler kendi kendilerine yetebilen insanlardır.

Hatta zaman zaman tek başına kalmak için çabaladıkları olur. Bunun da kilidini kendimizi sevmek oluşturur. Kendimizi sevmeyi öğrenirsek yalnızlık çekmekten basitçe kurtuluruz.

10. İnsancıldırlar

Günümüz ilişkileri öyle bir hal aldı ki, neredeyse kimse kimseye yardım etmez hale geldi. Herkes birbirinden en ufak yardımı dahi esirger oldu.

Çoğu kişi kendi dışında hiç kimseyle, hiçbir sorunla ilgilenmeyip çoğu şeye göz yummaya başladı. İnsanlar, insanlardan kaçar hale geldi. İnternet, telefonlar, televizyonlar insan ilişkilerini reelden çıkarıp sanal bir hale soktu.

Tüm bunların aksine kendini gerçekleştirmiş insanlar tüm bunlara sırtını döner. İnsanlara yardım etmeye, onlarla birlikte olmaya, sorunları ve dertleriyle ilgilenmeye çalışırlar. Bencillikten uzaktırlar. Düşünceleri sadece kendi yararlarına değil aynı zamanda toplumun hatta dünyanın da yararınadır. Çünkü iyilik, iyiliği doğurur.

Nazlıcan Coşkun

twitter.com/baibadem

@nazlicancoskun

 • 5 Basamakta Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

 • Psikoloğa Gitmeden Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • Davranış Değişiminin 10 Temel Kuralı

 • Ağaçlara Çaput Bağlamak

  Yaygın Olarak İnanılan 8 Batıl İnanç

 • Charles Bonnet Sendromu

  İnsan Psikolojisinin 20 Değişik Özelliği

 • psikoloji savunma mekanizmaları

  Sık Kullandığımız 12 Savunma Mekanizması

 • 5 Büyük Kişilik Özelliği