Kendi Yazdığı Kitabın Işığında: 5 Maddede Atatürk ile Taktik ve İş Dünyası

Mustafa Kemal’in okuma sevgisini bilmeyenimiz yoktur. Ondaki okuma sevgisi sadece bununla sınırlı kalmamış, okuduklarını paylaşmış ve çevresindeki başta subay olmak üzere her meslekten arkadaşlarının kültürel olarak kendi seviyesini yakalamasını istemiştir.

Yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. Ama II. Meşrutiyet’ in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmalarını askerlik üzerine yoğunlaştırmıştır.

Günümüzden 90 yıl önce yazdığı bu kitaplar hala geçerliliğini koruyorsa, O’nun ileri görüşlülüğü ve akılcılığı sayesindedir. Bu yazıda ele alacağımız kitap “Taktik Meselesinin Çözümüne İlişkin Bazı Öğütler” adını verdiği çalışmadır.

16’ıncı Kolordu Komutanı olarak emir olarak yayınlanan bu kitabı, Mustafa Kemal 1915 yılında Edirne Sanayi Mektebi Matbaası’nda bastırmış ve emrindeki tüm subaylara dağıtmıştır.

Kitap “Taktik meselesinin çözümüne ve emirlerin yazılmasına ilişkin aşağıda özetlediğim öğütleri her subayın dikkatle okumasını öneririm.” cümlesiyle başlar.

Günümüzde bilgi kirliliğinin artmış ve karar vermek zorlaşmıştır. Böyle bir zamanda verilmesi gereken kararları göze alırsak, Mustafa Kemal’in, cismen küçük fakat muhteviyat bakımından bir dev olan bu kitabından alacağımız derslerin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı Sun Tsu’nun Savaş Sanatı kitabının girişimciler ve yöneticiler tarafından iş hayatına göre yorumlanması gibi.

Öyleyse taktik nedir? Savaş tekniklerinin doğru kullanılmasıdır. Genelleştirirsek elimizdeki araçları, amacımıza uygun şekilde değerlendirebilme becerisidir. Peki bunu nasıl yapacağız?

1. Konuya Yaklaşım Tarzı

Bir taktik meseleyi çözmek için herşeyden önce, meseleyi sakin kafayla, baştan sona kadar birkaç defa okumalıdır.

Yaşadığımız hayatın hararetli ve telaşlı temposu düşünüldüğünde sakin kalabilmeyi başarabilmek sorunlarımızı çözebilmek için en önemli ipucudur.

Sakin kalarak düşüncelerimizi sadece önemli olan noktaya odaklamamız gerekmektedir. Değerlendirmemizi yaparken sorunumuzu genel olarak kavrayabilmeliyiz. Bir bütün olarak gördüğümüzde herşey yerine oturacak ve bu yükün altından kalkmak ve yaratıcı olmak çok daha kolaylaşacaktır.

2. Durumu Kavramak

Önemli bilgilerin altı kırmızı, mavi kalemlerle çizilerek ve birlikler harita üzerinde işaretlenerek bu konu kolaylaştırılır.

Mustafa Kemal’ in, okurken kitaplarının yanına not aldığı ve bunu sistemli bir şekilde yaptığını biliyoruz. Altını çizerek durum hakkında en önemli noktalara işaret etmemizi istemektedir.

Bunu farklı kalemlerle yaparak görselliği artırmak beynimizin odaklanmasını kolaylaştıracak, biz istemeden soruna daha farklı yaklaşmamızı sağlayacaktır. Çözülmesi uzun zaman alacak olan sorunlarda geri döndüğümüzde çalışmamıza kaldığımız yerden başlamamız kolaylaşacak, bu sayede zaman kaybı yaşamamız söz konusu olmayacak.

3. Davranış Tarzı

Akıllı bir düşman kesinlikle bizim en az istediğimiz şeyi yapar.

Sorunumuzu tek taraflı olarak düşünmek bizi kısıtlayacaktır. Olabilecek ve bizi etkileyecek her durumu göz önünde tutmamız, her zaman en kötü duruma kendimizi hazırlamamız gerekmektedir.

Ancak böyle hazırlanırsak kendimizi başarabileceğimize inandırır ve gereksiz stres, yorgunluktan kurtulmuş oluruz. Karşılaştığımız sorunda bizi etkileyecek her durumu çeşitli yönleriyle ele almalı ve önem sırasına göre çözümler bulmaya çalışmalıyız.

4. Sonuç Elde Etmek

İyi bir sonuç, çeşitli araçlarla elde edilebilir.

Bir konuda bizi başarıya ulaştıran bir yolu izleyerek, her zaman aynı şekilde başarılı olacağımızı düşünmek büyük bir yanılgıdır.

Herşey değişiyor ve biçim değiştiriyor. Sorunlarla başa çıkabilmek için kalıplardan sıyrılmalı ve yaratıcı düşünceler ortaya koymalıyız.

Daha önce başvurduğumuz yolu aynı sonuçları almak için kullanamayacağımız gibi, aynı çözümlerle farklı s
orunlara yaklaşmak da akıllıca olmayacaktır. Düşüncelerimizi belli konularla sınırlamamalı ve denemekten korkmamalıyız.

Bazı kitapların tavsiye ettiği örnekler, düşünce yorgunluğuna neden olmaktan başka bir işe yaramazlar.

Sonuç elde edebilmek için farklı yollara başvurmamız gerektiği gibi, bir konuda tavsiye almak ya da daha önce başkalarının denediği çözümleri uyarlamak da akıllıca değildir. İlham almak için bu yolu seçebiliriz fakat çözümümüz özgün olmalıdır.

5. Günümüz Şartları

Mustafa Kemal bu kitabı yazarken çok başarılı öğütler verdiğinin farkındaydı belki ama 21.yüzyıl iş dünyasına uyarlanabileceğini düşünmemişti.

Savaş Sanatı kitabı 20. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomi ve iş dünyasına ışık tutacak şekilde yorumlanmaya başladı. Mustafa Kemal’in bu 7 sayfalık kitabı ise belki de doğru yorumlandığında çok daha başarılı bir yol gösterici.

Herşeyden önce kitabın tamamını kendiniz okumalı ve uyarlamak istediğiniz alana göre yorumlamaya başlamalısınız. Mustafa Kemal gibi bir dehaya sahip olmanın haklı gururunu yaşarken ondan yararlanmayı ve olmamızı istediği seviyeye çıkmayı başarmalıyız.

 • Akademik Makale Nedir, Nasıl Okunmalı?

 • Sabahattin Ali

  Sabahattin Ali Kimdir? 5 Maddede Hayatıyla İlgili Bilinmeyenler

 • Öğretmenler Az Çalışmazlar

  Öğretmenler İçin Düşündüklerinizi Değiştirecek 5 Gerçek

 • Bakımlı görünmek

  İyi Bir Satışçının Yapması Gereken En Önemli 6 Şey

 • İş Görüşmelerinde Sorulabilecek 6 Soru ve Cevapları

 • Bir Garip Şiir Akımı: İkinci Yeni Şairleri

 • Marvel Filmlerini Sevenlerin Beğeneceği 7 Çizgi Roman