Tüm Zamanların En Büyük 100 Komutanı

3.000 yıllık tarihi tarayan historynet tarihin en iyi 100 askeri komutanı listesini derlemiş. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu listede çokça Türk ve tanıdık isimler var.

Listedeki sıralama tarihe göre. Yoksa her bir komutan üstün askeri yetenekleri olan insanlar. Karada, havada veya denizde de savaşsa, her biri dünyaya olağanüstü bir lider olduğunu kanıtladı. İşte geçmişten günümüze en büyük askeri liderler.

Antik Çağ

1. Joshua MÖ 1.200

Hz. Musa’nın halefi Joshua, eski bir İsrail komutanıydı. En ünlü zaferi Ürdün Nehri yakınındaki Eriha kentini fethetmesiydi.

2. Miltiades MÖ 550-489

MÖ 490’da yapılan Maraton Savaşı’nda büyük bir başarı göstermiştir. Yenilikçi taktiksel konuşlandırması sayesinde az sayıdaki askeri güç ile Persleri yenmiştir.

3. I. Leonidas MÖ 540-480

kral leonidas
Leonidas’ı 300 Spartalı filminde Gerard Butler canlandırmıştı.

300 Spartalı filminden hatırlayacağımız bir isim. Binlerce Persli karşısında 300 askeriyle destansı bir savunma vermiştir.

4. Themistocles MÖ 524–459

Atinalı komutan Themistocles, Salamis Deniz Muharebesi’ndeki başarısıyla ülkesini Perslerin saldırılarına karşı korumuştur.

5. Philip II MÖ 382–336

Büyük İskender’in babası, Makedonya kralı Philip II. Bütün Yunanistanı fethedip, büyük bir ordu kuran komutan, uğradığı suikaste kadar ülkeyi yönetmiştir.

6. Büyük İskender MÖ 336-323

buyuk iskender
wikipedia

Babasından devraldığı ülkeyi, Ege’den Hindistan’a kadar genişletti. Zaten o dönem bilinen dünya o kadardı. Efsaneye göre çözenin dünyanın hükümdarı olacağı söylenen Ankara yakınlarındaki Gordion düğümünü çözmeye çalışmış, başaramayınca kesmiştir. 32 yaşındayken ölmüştür. Sıtmadan mı yoksa cinayetten mi öldüğü tam olarak bilinmiyor. Bir görüş ise doktorun ona verdiği ilaçların uzun süre kullanımı karaciğerini bitirmiş olması.

7. Çin Şi Huang MÖ 247-210

Çin’in ilk imparatoru. Meşhur Çin Seddi’ni inşaa ettirmiştir. Yaptığı fetihlerle merkezi bürokratik bir devlet kurmuştur. Yazı karakterlerini, para birimini, ağırlık ve uzunluk ölçülerini standartlaştırmış, herkes için geçerli bir yasa yapmıştır. Eski geleneklerin unutulması için Konfüçyüsçü bilim adamlarının yazdığı kitapları yaktırmıştır.

8. Hannibal MÖ 247-183

Kartacalı komutan, Kartaca ve Roma arasında yapılan, Antik çağın en zorlu savaşı Cannae Muharebesi’ni kazanmıştır. Tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilir.

9. Afrikalı Scipio MÖ 236-183

Zama Muharebesi’nde ünlü Kartaca komutanı Hannibal’ı yenmiştir. Roma adına savaşan komutan Kuzey Afrika’yı Roma’ya katmıştır.

10. Jül Sezar MÖ 100-44

wikipedia

Roma Cumhuriyeti’ni Roma İmparatorluğu yapan Sezar, dünyanın en etkili insanlarından biri olarak kabul edilir. Kazandığı zaferlerin ardından diktatöre dönüşen komutan, Brutus önderliğindeki eski cumhuriyetçi rejimi isteyen bir grup senatör tarafından öldürüldü.

11. Marcus Agrippa MÖ 63-12

Sezar’ın ölümünden sonra evlatlığı Octavian ve generallerinden Marcus Antonius arasında geçen Aktium Deniz Muharebesi’ni Octavianus kazanarak Roma’nın tek lider olmuştur. Octavianus’un filosunu Marcus Agrippa komuta ediyordu. Tiyatrolar, yollar, kaplıcalar yaparak Roma’yı İmparatorluğa yakışır bir başkent yapmıştır. Hazırladığı dünya haritasını tamamlayamadan ölmüştür.

12. Arminius MÖ 17-21

Roma ordusunu Varus Savaşı’nda yenilgiye uğratmış Almanya yakınlarındaki Çerusker kabilesinin şefiydi.

13. Atilla 395-453

Hun hükümdarı Atilla, saltanatı sırasında Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarının en korkulan düşmanlarından biriydi.

Orta Çağ

14. Flavius Belisarius 505-565

Bizans’ın en büyük generallerinden Flavius Vandal Krallığını yenip Roma İmparatorluğu’nun Afrika bölgesini geri aldı. Daha sonra Roma, Napoli ve Milano’yu ele geçirdi.

15. Halid bin Velid 590-642

Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde komutanlık yapan müslüman komutan, çeşitli kabileler, Persliler ve Bizanslılar ile yapılan 100’ü aşkın savaşta yenilmemiştir.

16. Şarlman 742-814

Modern Avrupa’nın babası olarak kabul edililir. Büyük savaşlar kazanmış, Eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmuştur.

17. I. William 1027-1087

1066’da Hastings Muharebesi’yle İngiltere’yi istila ederek Avrupa’nın en ünlü fethini yapmıştır.

18. Rodrigo Diaz de Vivar 1040-1099

El Cid Campeador olarak bilinen Kastilyalı komutan, geliştirdiği yaratıcı taktikler sayesinde bir çok zafer kazanmıştır. Savaştan önce fikir alışverişi yapar, beklenmedik taktikler denerdi. Bazen aniden saldırılır, bazen ise az bir askerle saldırıp düşman tuzağa düşürülürdü.

19. Selahaddin Eyyubi 1138-1193

En ünlü müslüman komutanlardan Selahaddin Eyyub, haçlılara karşı üç savaş vermiştir. Arsuf Muharebesi’nden sonra yaptığı Ramla Antlaşması’yla Kudüs Müslümanların eline geçmiştir.

20. Cengiz Han 1162-1227

cengiz han
Mongol: The Rise of Genghis Khan 2007

Tarihin en büyük askeri dehalarından biri Cengiz Han, Orta Asya’daki tüm göçebe kavimlerini birleştirmiş, yaptığı fetihlerle Hazar’dan Japon Denizi’ne kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştur.

21. Sübedey 1176-1248

Hem taktik, hem de bağlılık açısından Cengiz Han’ın en seçkin generallerinden biriydi.

22. Aleksandr Nevski 1220-1263

Uzun süren Tatar ve Moğol yenilgilerinden sonra, Töton Şövalyeleri ordularına karşı kazandığı zaferle Rus kahramanı olmuştur.

23. I. Edward 1239-1307

Galleri yönetimi altına alan İngiltere kralı, İskoçya ile yaptığı Falkirk Savaşı’nda William Wallace’i mağlup etmiştir.

24. Timur 1336-1405

Bugünkü Özbekistan’da doğan Timur, topladığı büyük göçebe orduyla Batı ve Orta Asya’nın büyük kısmını fethetmiştir.

25. Fatih Sultan Mehmet 1432-1481


Türk ve İslam dünyasında kahraman olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u taktik dehasıyla alarak yeni bir çağ başlatmıştır. Ayrıca fetih öncesi havan topunu icad etmiştir.

26. Kanuni Sultan Süleyman 1494-1566

Muhteşem Süleyman olarak da bilinen padişah, Osmanlı’yı Kuzey Afrika’ya kadar genişletmiştir.

27. Tokugawa Ieyasu 1543-1616

Sekigahara Meydan Savaşı’nı kazanarak Japonya’yı hükümdarlığı altında birleştirdi. Ortaçağ Japonya’sının en büyük askeri hükümdarlarından biri olarak kabul edilir.

Profesyonel Ordunun Yükselişi

28. Francis Drake 1540-1596

İngiliz korsan ve kaşif Draka, İspanyol Armada’ya karşı kazanılan savaşta büyük katkılar verdi. Ayrıca dünyanın etrafını dolaşan ikinci kişidir.

29. Maurits 1567-1625

Hollanda ordularını yeniden düzenleyip, askeri alanda stratejik ve taktik çalışmalar yaparak büyük savaş başarıları elde etmiştir.

30. II. Gustaf Adolf 1594-1632

Modern savaşın babası olarak da bilinen İsveçli kral, askeri alanda yaptığı yeniliklerle büyük başarılar elde etmiştir ve İsveç’in sınırlarını Almanya’ya kadar genişletmiştir.

31. Oliver Cromwell 1599-1658

İngiltere’nin yönetim biçimini krallıktan Cumhuriyet’e çevirmiştir. Rump Parlamentosunu dağıtırkenki söylediği sözlerle meşhurdur.

32. Vicomte de Turenne 1611-1675

Kazandığı askeri başarılarla üne kavuşan Turenne, Fransa’nın altı mareşalinden biri olmuştur.

32. John Churchill 1650-1722

Fransa-Bavyera ordusuna karşı Blenheim Savaşı’nı kazanan Churchill dönemin en etkin İngiliz komutanıydı.

33. Maurice de Saxe 1696-1750

Askeri alanda yaptığı eğitimler ve taktiksel yeniliklerle tanınan komutan en büyük zaferini Fontenoy Savaşı’nda elde etmiştir.

35. Büyük Friedrich 1712-1786

Prusya kralı, katı disiplini ve askeri alandaki liderliğiyle büyük başarılar elde etmiştir. Ülkesine verdiği katkılardan dolayı Büyük Friedrich olarak anılır.

36. George Washington 1732-1799

George Washington
Amerika’nın bağımsızlık savaşında oynadığı rol nedeniyle ülkesinde kahraman olarak görülen Washington, ABD’nin ilk başkanıdır. 8 yıl başkanlık görevinden sonra 3. kez başkanlık yapmaktan vazgeçmesi, Franklin D. Roosevelt dönemine kadar devam eden bir geleneği doğurmuştur. Bu daha sonra da yasalaşmıştır.

Napolyon Savaşları

37. John Jervis 1735-1823

İngiliz amiral, Cape St Vincent Savaşı’nda büyük İspanyol filosunu yenilgiye uğratmıştı.

38. Mihail Kutuzov 1745-1813

1812 yılındaki Napolyon’un Rusya Seferi’nde, Fransız ordularını mağlup ederek Rusların kurtarıcısı olmuştur.

39. Horatio Nelson 1758-1805

İngiliz komutan, 15 yıl süren Napolyon Savaşları’nın en önemli muharebelerden biri olan Trafalgar Deniz Muharebesi’nde, Fransız ve İspanyol donanmalarının ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

40. Andre Massena 1758-1817

Napolyon tarafından “benim askeri imparatorluğumun en büyük ismi” olarak adlandırılan Massena, gösterdiği askeri başarılarla Fransa tarihindeki önemli komutanlardan birisidir.

41. Michel Ney 1769-1815

Napolyon’un mareşallerinden birisi olan Ney, gösterdiği cesaretten dolayı “cesurların en cesuru” olarak anılır.

42. Napolyon Bonapart 1769-1821

Napolyon Bonapart
Tarihin en zeki komutanlarından biri olarak kabul edilen Napolyon, stratejik ve taktik ustalığı ve yöneticiliğiyle bir döneme Napolyon Savaşları denilmesini neden olmuştur.

43. Arthur Wellesley 1769-1852

Waterloo Savaşı’nda Napolyon’un ordusunu mağlup eden İngiliz komutan, daha sonra başbakanlık yapmıştır.

Fethedenler ve Özgürlük Savaşçıları

44. Francisco Pizarro 1475-1541

Peru’yu fethederek, İspanya’nın Güney Amerika’yı kontrol etmesini sağlamıştır. Avrupa tarafından kahraman olarak kabul edilse de, Peru’da yaptıkları evrensel olarak vahşet olarak nitelendiriliyor.

45. Hernan Cortes 1485-1547

Meksika’yı işgal eden İspanyol denizci, Francisco Pizarro’nun kuzenidir. Aztek topraklarına girdikten sonra gemilerini batırarak olası firarı önlemiştir. Yerli halkı katleden Cortes, dünyanın en büyük soykırımlarından birini gerçekleştirmiştir.

46. Simon Bolivar 1783-1830

Güney Amerikalı devrimci önder, sömürge yanlısı güçler ile savaşarak Venezuela’nın bağımsızlığını kazanmasını sağladı.

47. Shaka Zulu 1787-1828

Zulu İmparatorluğu’nun kurucusu. Silah ve taktik alanlarında yaptığı askeri yeniliklerden dolayı neredeyse yenilmez bir ordu yarattı. Taktiksel dehasıyla bilinen Zulu, ufak bir Afrika kabilesini dünyaya tanıtmıştır.

48. Geronimo 1829-1909


Eşi, annesi ve 3 çocuğu İspanyollar tarafından öldürülen Kızılderili lider, işgalci güçlerin ordularına karşı gerilla taktiği kullanarak yaklaşık 25 yıl boyunca mücadele etti.

49. Louis Botha 1862-1919

Güney Afrika Birliği’nin ilk başbakanı. İkinci Boer Savaşı’nda, İngilizlere karşı müthiş bir zafer kazanmıştı. İngiliz güçleri yaklaşık 5 kattı.

Erken Modern Dönem

50. David Farragut 1801-1870

ABD donanmasının ilk amiraliydi. Mobile Bay Muharebesi’ndeki zaferiyle hatırlanır.

51. Nathan Bedford Forrest 1821-1877

Amerikan İç Savaşı sırasında cesaretli liderliği ile bilinen Forrest, savaşın en sıra dışı figürlerinden biriydi.

52. Ulysses S. Grant 1822-1885

Amerikalı general aynı zamanda ABD’nin 18. başkanıdır. İç Savaş sırasında Kuzeyli Birlik tarafının başkomutanlığını yaparak uluslararası bir ün kazanmıştır.

53. Stonewall Jackson 1824-1863

Amerikan İç Savaşı’nda Konfedere Ordusuna komutanlık yapmıştır. Robert Edward Lee’den sonra, Konfedere Devletleri’nin en önemli komutanı olarak kabul edilir.

54. Robert E. Lee 1807-1870

Amerikan askeri simgelerinden biri olan Lee, iç savaş sırasında Konfedere Ordusunun komutanıydı. Başarılı mücadelesine rağmen 1865’te ABD ordusuna teslim olmuştur.

55. Helmuth von Moltke 1800-1891

Türkçe de dahil 7 dil bilen Moltke, 1. Dünya Savaşı’nda Alman Ordusu’nda Genelkurmay Başkanı olarak görev aldı. Alman ordularıyla bir çok zafer kazanmıştır.

56. William Tecumseh Sherman 1820-1891

Tarihin ilk “modern” generallerinden biri olarak gösterilen Sherman, topyekün savaş taktiğiyle tanınır.

57. Heihachiro Togo 1848-1934

Japonya’nın büyük Donanma kahramanı Togo, Tsushima Savaşı’nda Rusları yenmiştir. Kazananın kesin olarak belirlendiği tek deniz muharebesidir.

Birinci Dünya Savaşı

59. Ferdinand Foch 1851-1929

Tüm İtilaf Devletleri’nin birliklere komutanlık yapan Foch, Almanları bozguna uğratmıştı. “Uçaklar ilginç oyuncaklardır, fakat askeri açıdan hiçbir değer taşımazlar.” sözüyle de hatırlanır.

58. Edmund Allenby 1861-1936

1917’de Kudüs’ü ele geçiren İngiliz mareşal, “Kudüs Fatihi” unvanını aldı. Yıldırım Savaşı olarak bilinen taktiğin öncüsü olarak kabul edilir.

60. Paul von Hindenburg 1847-1934

Birinci Dünya Savaşı başlayınca orduya tekrar çağrılmış ve Rus ordularına karşı kazandığı zaferlerle 66 yaşında adından söz ettirmiştir. Aynı zamanda Almanya’nın ikinci Cumhurbaşkanıdır.

61. John Jellicoe 1859-1935

Birinci Dünya Savaşı sırasında Jutland Muharebesi’nde İngilizlerin ana donanmasını yönetmiştir.

62. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938

7 düvele karşı savaştığımız Kurtuluş Savaşı’nda Türk Halkı’na komutanlık eden Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın saygısını kazanmıştır. Tarihteki en iyi taktiksel dehalardan biri olarak gösterilen Mustafa Kemal’in, dünyanın her yerinde bir anıtına ve sözüne denk gelmek mümkündür.

63. Thomas Edward Lawrence 1888-1935

Arabistanlı Lawrence olarak da bilinir. Osmanlı’ya karşı Arap Ayaklanması’nda önemli rol oynamıştır.

64. Paul von Lettow-Vorbeck 1870-1964

Birinci Dünya Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla tarihe geçen Alman general, Kuzey Afrika’da, 4 yıl boyunca 300.000’den fazla İngiliz, Belçika ve Portekiz askerlerine karşı 14.000 kişilik ordusuyla mücadele vermiştir.

65. Erich Ludendorff 1865-1937

Paul von Hindenburg ile birlikte Tannenberg Muharebesi’nde sayıca üstün Rus ordusuna karşı kesin bir zafer kazanmıştır.

66. Billy Mitchell 1879-1936

Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da hizmet veren Mitchell, sonrasında burada Amerikan hava birimlerini yönetmiştir. Amerikan Hava Kuvvetleri’nin babası olarak bilinir.

67. John Monash 1865-1931

Avustralya’lı komutan, Birinci Dünya Savaşı sırasında batı cephesindeki en iyi generallerden biri olarak anılır.

68. Philippe Petain 1856-1951

Savunma taktikleriyle ünlü Petain, Verdun Savaşı’nı kazanarak ülkesi Fransa’da milli kahraman olmuştu.

69. John J. Pershing 1860-1948

ABD’li komutan, askeri taktik ve stratejilerle Birinci Dünya Savaşı’nda önemli rol oynamıştı.

70. Henry Rawlinson 1864-1925

Somme Savaşı’ndaki rolü sayesinde İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’ndaki en iyi generali olarak görülüyor.

71. William Robertson 1860-1933

Özel asker olarak katıldığı orduda, her rütbede görev yaptıktan sonra Genelkurmay’lığa kadar yükselmiştir. Özel asker olarak bu rütbeye yükselen ilk ve tek İngilizdir.

İkinci Dünya Savaşı

72. Vasili Çuykov 1900-1982

Kızıl Ordu’nun generali Stalingrad Muharebesi’ndeki başarılarıyla bilinir.

73. Karl Dönitz 1891-1980

Alman Donanma Komutanı Dönitz, ünlü denizaltı taktiği Kurt Kapanı’nı geliştirdi. Bu taktikle büyük başarılar elde etti. İkinci Dünya Savaşı sonlarında Almanya’nın Cumhurbaşkanı olarak Hitler’in yerine gelmiştir.

74. Hugh Dowding 1882-1970

İngiliz general, erken uyarı sistemlerinde yaptığı yeniliklerle Alman Hava Kuvvetleri’ne karşı zaferler elde etmiştir.

75. Dwight D. Eisenhower 1890-1969

Hitler’in Batı Cephesi ordularını çökerten Eisenhower, NATO’nun ilk başkomutanıdır. Daha sonra ABD’nin 34. başkanı seçilmiştir.

76. Heinz Guderian 1888-1954

Dönemin en iyi stratejistlerinden kabul edilen komutan, geliştirdiği Yıldırım Savaşı taktiği ile büyük başarılar kazanmıştır.

77. William Halsey 1882-1959

ABD filosunun amirali Halsey, Japonların en amansız düşmanıydı. Guadalcanal Muharebesi boyunca müttefik güçleri yönetmiştir.

78. Arthur Harris 1892-1984

Bombacı Harris olarak da bilinen İngiliz subayı, İkinci Dünya Savaşında Almanya’ya büyük bir hava bombardımanını yaparak Alman şehirlerini harap etmişti.

79. İvan Konev 1897-1973

Sovyetler Birliği Mareşali İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının yenilgiye uğratılmasında büyük rol oynamıştı.

80. Curtis LeMay 1906-1990

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri’ndeki bir generaldi. Geliştiriği B-29 bombardıman taktiğiyle Japon şehirlerini yerle bir etmişti.

81. Douglas MacArthur 1880-1964

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik Cephesi sınırlı sayıda birlik ve gemiye rağmen büyük başarılar elde etmişti.

82. Carl Gustaf Emil Mannerheim 1867-1951

İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerine karşı Finlandiya’yı başarıyla savununmuştur. 1944-1946 arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

83. Erich von Manstein 1887-1973

Almanya’nın Fransa karşı elde ettiği zaferinin arkasındaki beyin olan Manstein, Hitler’in en başarılı Doğu Cephesi komutanlarından biriydi.

84. Bernard Montgomery 1887-1976

İngilizlerin İkinci Dünya Savaşı’ndaki en ünlü komutanı olsa da, kendi ordusundan (230.000) 3 kat küçük olan Erwin Rommel’in Afrika kolordusunu (80.000) ancak durdurabilmiştir. Aradaki büyük farka rağmen deha olarak görülüyor.

85. Chester Nimitz 1885-1966

ABD Deniz Kuvvetleri’nde görev yapmış olan amiral, İkinci Dünya Savaşı’nın en geniş coğrafi alanını komuta etti.

86. George S. Patton 1885-1945

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin en iyi komutanlarından biriydi. Savaşta zırhlı birliklerin önemini savunan Patton, Tanklarla adeta savaşın kaderini değiştirdi.

87. Konstantin Rokossovski 1896-1968

Sovyet komutanı ve Polonya Savunma Bakanı olan Rokossovski en iyi Sovyet stratejistleri arasında gösteriliyor.

88. Erwin Rommel 1891-1944

Çöl Tilkisi olarak da bilinen Rommel, askeri başarılarıyla olduğu kadar rakiplerine olan iyi tutumuyla da hatırlanır. İki tarafın da saygısını kazanmıştır.

89. William Slim 1891-1970

İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin en iyi generali olarak görülüyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen Japonları mağlup etmişti.

90. Holland Smith 1882-1967

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetleri’nde generaldi. Amfibik Harekat’ın babası olarak bilinir.

91. Raymond Spruance 1886-1969

Spruance’un Midway Muharebesi’ndeki başarısı Pasifik Cephesi’nin dönüm noktasıydı.

92. Isoroku Yamamoto 1884-1943

Japon amiral, Pearl Harbor Saldırısı’nı gerçekleştirmişti. 12 Amerikan savaş gemisine hasar verilmiş, 188 savaş uçağı ise imha edilmişti. Olayda 2.403 Amerikan askeri ölmüştü.

93. Tomoyuki Yamashita 1885-1946

Malaya Cephesi’nde 70.000 askeriyle 140.000 kişilik İngiliz ordusunu mağlup etmiştir.

94. Georgi Jukov 1896-1974

Kızıl Ordu komutanlarından Jukov, İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren isimlerden biri olmuştur.

Modern Dönem

95. Moşe Dayan 1915-1981

İsrailli komutan Dayan’ın Arap-İsrail savaşlarındaki en büyük zaferi Altı Gün Savaşı’dır. Savaş sonunda İsrail’in toprakları üç katına çıkmıştır.

96. Vo Nguyen Giap 1911-2013

Vietnam’ın bağımsızlık mücadelesindeki önemli isimlerden biridir. Savaşın sonuna kadar bütün askeri operasyonlara liderlik etmiştir.

97. Hal Moore 1922-2017

Amerikalı komutanın en büyük başarısı Vietnam Savaşı sırasında Ia Drang Cephesi’nde olmuştur.

98. Chesty Puller 1898-1971

İkinci Dünya Savaşı ve Kore’de savaşan general ABD’nin önemli denizcilerinden biriydi.

99. Matthew Ridgway 1895-1993

Amerikalı ünlü hava komutanı İkinci Dünya Savaşı’nda üstün başarılar göstermiştir.

100. Mao Zedong 1893-1976

Çinli devrimci ve siyasetçi. 1937’de yazdığı “Gerilla Savaşı Üzerine” adlı kitabı bir çok devrimciye rehber olmuştur.

Veysel Koblay

instagram.com/veykob

@veyselkoblay

 • Ruanda Soykırımı

  Ruanda Soykırımı: İnsanlığın Büyük Ayıbı

 • 20 Maddede Amerikan Rüyasının Geçmişi

 • Calas Davası

  Tarihe Geçen 8 Önemli Dava ve Savunma

 • Başarılarla Dolu Bir Yaşam: Mary Calkins Hakkında 7 Bilgi

 • 8 Maddede Nazım Hikmet Hakkında Bilinmeyenler

 • 10 Madde ile Nikola Tesla’nın Büyüleyici Hayatı

 • 10 Maddeyle Bir Uyuşturucu Kaçakçısının Hayatı: Pablo Escobar